TYCO (NJEMAČKA)

TYCO kompanija proizvodi širok spektar proizvoda za zaštitu od požara (stabilnih instalacija za gašenje požara- sprinkler instalacija), instalacionih cijevi kao i svih vrsta fitinga koji se primjenjuju, pored navedenog, i za instalacije ventilacije i klimatizacije.