• Chipsy
  SLANI 90g

 • Chipsy
  REBRASTI 90g

 • Chipsy CHILI
  Rebrasti 90g

 • Chipsy Sticks
  Ketchup 90g

 • Chipsy
  Slani 150g

 • Chipsy
  Rebrasti 150g

 • Chipsy Chili
  Rebrasti 150g

 • Chipsy Pikant paprika
  Rebrasti 150g

 • Chipsy hot
  Rebrasti 180g

 • Chipsy
  Slani 250g

 • Chipsy Chill
  Rebrasti 250g